Nordmenn brukar dobbelt så mange plastposar som svenskar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Vi har eit klart inntrykk av at plastforbruket blir redusert i takt med auka kunnskap og sterkare bevisstgjering, seier Rasmus Hansson til Klassekampen.

Han er dagleg leiar for Handelens Miljøfond som i snart eitt år har organisert ulike tiltak for å redusere plastbruken til nordmenn. Det mest kjente er plastposeavgifta, der bedriftene betaler inn 50 øre for kvar plastberepose som kundane kjøper.

Trur på framleis nedgong

Etter at denne avgifta kom, har store delar av handelsstanden auka prisane på plastposane. Målet til Handelens Miljøfond er å auke plastvitet blant folk, fortel Hansson.

– Vi veit at bruken av plastposar gjekk ned frå 2017 til 2018, og føreset at denne nedgangen vil halde fram, seier Hansson til avisa.

Årleg bruker nordmenn 750 millionar plastbereposar, og Noreg er i Europa-toppen når det gjeld plastforbruk. Kvar nordmann brukar i snitt 140 plastbereposar i året, noko som er dobbelt så mykje som svenskane.

Handelens Miljøfond vil difor dele ut inntil 300 millionar kroner årleg til ulike miljøtiltak for å løyse plastutfordringar.

Denne makrellhaien i Stillehavet har vikla seg inn i eit fiskesnøre og fått skade på ryggen fordi den nok ikkje var fullvaksen og difor heldt fram med å vekse. Foto: Daniel Cartamil