Mattilsynet tilrår ikkje å sanke eigne blåskjel grunna oppblomstring av giftige algar utanfor Bergen, i Trøndelag og langs Helgelandskysten.
mm

Nervegifta PSP har vorte påvist i blåskjel utanfor Øygarden i Bergen, skriv NRK.

Gifta har òg vorte funnen i skjel langs Helgelandskysten og nordover mot Bodø og fleire målestader i Trøndelag.

– Grunnen til det er oppblomstring av giftige algar i vassmassane, seier seniorinspektør Anne Kari Hansen ved Mattilsynets avdeling i Trondheim og omland til NRK.

Blåskjelvarslinga har 36 målestadar i landet og varselet er gjeldande fram til 26. juli.

Det er særleg nervegifta PSP, diarégifta DSP og ei såkalla ASP-gift som kan skade hjerneceller og gi hukommelsestap som vert overvaka.

LES OGSÅ

ANNONSE