Miljødirektoratet skal greie ut tiltak og verkemiddel som kan kutte norske utslepp innanfor transport, jordbruk, bygg og avfall med minst 50 prosent innan 2030.
NPK-NTB
NPK-NTB

I tillegg til Miljødirektoratet skal Statistisk sentralbyrå, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Noregs vassdrags- og energidirektorat bidra i utgreiinga som skal vere klar innan 15. desember i år.

– Regjeringa har eit mål om å redusere dei ikkje-kvotepliktige utsleppa, slik som utsleppa frå transport og jordbruk, med minst 45 prosent i 2030 samanlikna med 2005. Utgreiinga «Klimakur 2030» skal gi oss eit kunnskapsgrunnlag for korleis vi kan ta desse kutta i Noreg, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Utgreiinga skal brukast som underlag for å utarbeide ein plan for korleis vi skal oppfylle Noregs klimaforpliktingar i 2030 når ein avtale med EU om felles oppfylling er på plass.

Oppdatert: sundag 19. mai 2019 20.32
ANNONSE