Jenny Myklebust meiner NORD universitet er på tynn is når dei foreslår å leggje ned lærarutdanninga på Nesna og sjukepleiarutdanninga i Sandnessjøen.
Jenny Myklebust, lærar utdanna ved Høgskulen i Nesna
Jenny Myklebust, lærar utdanna ved Høgskulen i Nesna

Rektor ved NORD universitet foreslår nedlegging av den 101 år gamle institusjonen for lærarutdanning på Nesna. Forslaget rammar og sjukepleiarutdanninga i Sandnessjøen.

Dette trass i at Nesna har svært god rekruttering og blandt dei høgste resultata på trivsel og gjennomføring i NORD universitet. Reaksjonane på forslaget er sterke, sidan behovet for profesjonsutdanning er stort på Helgeland.

Kjære NORD universitet.

Når du no planlegg å legge ut på ei strabasiøs og faretrugande ferd, kan det vere lurt med litt sunt folkevett på reisa.

 1. Planlegg (struk)turen etter behova som faktisk finst
 • Vis omsyn til geografien. Områda du gjev deg i kast med er enorme.
 • Tenk på land og folk. Det at vi er forskjellige er vår styrke!
 • Dei som seier at alle vil på bytur, er på bærtur.
 1. Tilpass (struk)turen
 • Ikkje legg ut på langtur i ulendt terreng med skjult agenda.
 • Er du på veg til å bryte ut og gå aleine, vær varsam!
 1. Unngå bomtur
 • Sørg for å ha kunnskap. Den kan visst vere både første- og «annanrangs».
 • Godt trakka stiar er ofte gode å gå i.
 • Lytt til erfarne fagfolk, gjerne dei med hundre års erfaring.

4 . Du har no ansvar for førstehjelpsutstyret

 • Ta vare på lærarar og sjukepleiarar. Dei kan redde liv!
 • Dersom du hamnar i ulukka kan du få hjelp, takka vere ei i bunad.
 • Vi kunne ha varsla politiet, men dei er dessverre ikkje i nærleiken lenger.

5 . Vær merksam, når du no er på tynn is

 • 80 000 helgelendingar kan utløyse skred.
 • Eit skred kan gå tre gongar så langt som høgda på henget.
 • Først vil skredet ramme Helgeland, seinare vil det eskalere NORD-over.
 1. Legg frå deg uvêr og kulde
 • NORD-vinden klarar ikkje å blåse anorakken av ein friluftlivsstudent om sola lyser sterkare her heime.
 1. Ikkje lag dine eigne kart
 • Rapportar er nyttige, men berre om innhaldet er korrekt.
 • Forsking er viktig, men berre dersom ho vert lytta til.
 • Kjenn etter i ditt indre moralske kompass.
 1. Avpass farta og pass på at alle er med
 • Søk ly i distrikta. Her er det både hjerte- og husrom.
 • Ikkje tre huva ned over auga.
 • Då risikerer du å grave deg sjølv ned i (u)tide.
 1. Vend i tide!
 • Lytt til erfarne studentar.
 • Hold (fusjons-)avtala.
 • Det er inga skam å snu!

Beste helsing Jenny Myklebust,
«annanrangs»-utdanna lærar frå Høgskulen i Nesna.

 

Oppdatert: måndag 6. mai 2019 08.37

LES OGSÅ

MEIR FRÅ ADMIN

ANNONSE