Melder om rekorddeltaking i 8. mars-tog

Det var venta at abortsaka ville føre til stort oppmøte på markeringa av kvinnedagen i år. I Oslo vart det sett ny rekord i 8. mars-toget med 14.000 deltakarar.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Den førre rekorden vart sett i 2014. Då var kampen mot reservasjonsretten det viktigaste stridstemaet, og 11.000 møtte opp på Youngstorget, skriv Klassekampen. Sist fredag kom det altså 3.000 fleire.

– 14.000 i gatene gjer dette til det største 8. mars-toget gjennom tidene. Dette er eit politisk jordskjelv, seier leiar av Raudt Alna/Stovner Arne Rolijordet.

Han har lang erfaring med å telje folk i tog og synest oppmøtet minte om eit stort 1. mai-tog.

– Det var mange fleire grupper som deltok enn tidlegare. Kristne, innvandrarorganisasjonar og Miljøpartiet Dei grøne, seier Rolijordet.

I Oslo haldt 14-åringane Ea, Ella og Ellisiv appell om seksuell trakassering i skulegarden. Onsdag gjesta dei Stortinget, der statsråden måtte svare.

Bergen og Trondheim

I Bergen talte arrangøren 3.200 deltakarar.

– Eg er veldig fornøgd med knalloppmøte i toget, gode appellar og stort engasjement, seier Lena Seim Grønningsæter, som leier 8. mars-komiteen i byen.

Komitéleiar Astri Merete Holm i Trondheim melder om 2.500 menneske i tog i trønderhovudstaden.

I forkant av årets 8. mars-tog spurte me alle ungdomspolitileiarane kva parole dei støtta opp under i år. Les kva dei svarte her!