Utlån av bøker går ned på biblioteka, likevel fører arrangement til at fleire brukar biblioteka.
Nynorsk Pressekontor

I 2017 var det 647 folkebibliotek i Noreg, og desse hadde fleire besøk av publikum enn året før. Totalt enda det med over 24 millionar besøk, noko som var 1,5 prosent fleire inn i 2016. Det går fram av tal frå Statistisk sentralbyrå.

Årsaka er at det er blitt fleire arrangement på folkebiblioteka rundt om i landet. Desse kan vere både i regi av biblioteka sjølv eller i samarbeid med andre, i tillegg til aktørar som tilbyr opne arrangement.

I 2017 var det nesten 50.000 arrangement i folkebiblioteka. Det er 2.800 fleire enn året før. Arrangementa talde 1,3 million deltakarar, noko som var 13,3 prosent fleire enn i 2016.

Les også om Norges Handikapforbund Ungdom som opnar eige bibliotek: Opnar eige funkisbibliotek

Korleis brukar du biblioteket?

Korleis brukar du biblioteket?

Studere/gjere lekser4
Arrangement1
Låne bøker8
Brukar ikkje bibliotek2
Svar totalt: 15

LES OGSÅ

ANNONSE