Framtida.no søkjer sommarvikarar og skribentar

Framtida

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Framtida.no søkjer etter sommarvikarar som vil laga god og spennande journalistikk om politikk, miljø, utdanning og kultur for ungdom mellom 15 og 25 år.

Me søkjer etter deg som:

  • har evne og lyst til å arbeida fram gode idéar til gode saker
  • er god til å skriva og formidla for unge, og veit kva ungdom mellom 15 og 25 år er opptatt av
  • er god på å samarbeida, har eit godt nettverk og arbeider sjølvstendig
  • har gode allmennkunnskapar og følgjer med i nyhendebildet.
  • har god bildeforståing, meistrar foto og gjerne enkel video
  • har god, nynorsk språkføring

Me tilbyr ein utfordrande jobb med stor fridom i eit lærerikt miljø – der du får høve til å utforska nye måtar å fortelja historier på.

Journalistisk erfaring på nett er ein klar fordel, men kan òg bli kompensert for gjennom ein kombinasjon av relevant utdanning og samfunnsengasjement gjennom frivillig arbeid.

Arbeidsoppgåver: leita fram, skriva og formidla viktige nyhende og reportasjar for unge mellom 15 og 25 år.

SKRIBENTAR

Me søkjer òg etter skribentar som kan skriva aktuelle og gode argumenterande tekstar for ungdom med jamne mellomrom. Me har eit mål om å visa fram, og styrkja engasjementet til unge. Me håpar du kan hjelpa oss med det!

Spørsmål kan rettast til Svein Olav Langåker, redaktør Framtida.no, telefon 94875365.

Søknadsfrist for alle utlysingane: send søknad snarast, og innan 14. februar.

Søknad med cv og gjerne nokre arbeidsprøver kan du senda til svein @ framtida.no

Framtida.no er den einaste riksdekkande nynorske nettavisa. Nyhende- og debattavisa for unge har kring 50-90.000 brukarar i månaden, og har hatt auke i trafikken sidan starten i 2010. Avisa har kontor hos ABC Startsiden i Oslo sentrum, og hos lokalavisa Sunnhordland på Stord. Framtida.no blir drive av Landssamanslutninga av nynorskkommunar i samarbeid med ABC Startsiden.