Årets fredsprisfotograf viser kroppen som slagmark

Spanske Cristina de Middel har møtt og fotografert fredsprisvinnarane Denis Mukwege og Nadia Murad. Vinnarane opnar årets fredsprisutstilling 11. desember.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Valden er i mange tilfelle så brutal at den er nesten umogleg å formidla gjennom dokumentarfoto. Eg håpar illustrasjonane i bileta hjelper publikum å ta inn over seg ofra sine opplevingar, seier fotograf Cristina de Middel i ei pressemelding.

«Kroppen som slagmark»

Årets fredsprisfotograf brukar konseptuell fotokunst for å illustrera dei grusomme lovbrota årets fredspris handlar om.

Den 43 år gamle spanske fotografen Cristina de Middel har base i Mexico og Brasil. Foto: Bruno Morais

Hennar bilete er ein del av årets fredsprisutstilling, «Kroppen som slagmark», som handlar om seksuell vold som våpen i krig. Utstillinga er eit samarbeid med Norad, og er støtta av Oslo kommune.

Den spanske fotografen, som er nominert til medlemskap i Magnum Photo, har òg nyleg møtt og fotografert begge fredsprisvinnarane. Denis Mukwege er fotografert på sjukehuset han driv i Kongo, saman med nokre av dei tusenvis av kvinnene han har behandla.

25 år gamle Nadia Murad, som har fortalt om overgrepa ho og andre yazidi-kvinner vart utsett for av IS-soldatar, er fotografert i Paris der ho møtte statsleiarar og fortalde si historie.

Les også: Ragnhild har jobba tett med årets fredsprisvinnar

Publikum blir oppmoda til å handle

Utstillinga på Nobels fredssenter opnar 11. desember, dagen etter fredsprisvinnarane Denis Mukwege og Nadia Murad har fått utdelt prisen under ein Nobelseremonien i Rådhuset.

Fredsprisvinnarane kjem til å vere med å opna utstillinga om seg sjølve, deira arbeid og korleis seksuell vald har blitt og framleis blir brukt som våpen i krigar over heile verda.

I tillegg til å læra meir om fredsprisvinnarar og saka vil Nobels fredssenter nytte utstillinga til å få besøkande til å engasjera seg. Inne i utstillinga kan publikum nemleg senda ei oppmoding til Riksadvokaten om å syte for at slike lovbrot blir straffeforfølgt.

Direktør for Nobels Fredssenter, Liv Tørres, meiner det vil senda viktige signal som reduserer sjansane for nye lovbrot.

– Me har eit lovverk i Noreg som forbyr seksuell vald. Norske myndigheiter har dermed verktøy og moglegheiter til å bidra aktivt og konkret i kampen mot seksuell vald ved å stille folk til ansvar og straffeforfølgja slike lovbrot, seier Tørres i pressemeldinga.