Juks på førarprøven kan gi eitt års karantene

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Å sørgje for betre trafikktryggleik er ein av dei viktigaste oppgåvene til regjeringa. Difor må vi hindre at førarar som ikkje er kvalifiserte, slepp ut i trafikken, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Fredag la regjeringa fram forslag om fleire endringar i vegtrafikklova. Mellom anna blir det føreslege at kandidatar som juksar på førarprøva, skal kunne få inntil eitt års karantenetid før dei kan gå opp til ny prøve.

Dei siste åra har stadig fleire vorte tekne i forsøk på juks. I dag får dei som fuskar, same karantenetid som dei som stryk, altså berre to eller fire veker før dei kan ta ny prøve.

Les også: Ny regel skal stoppe ulovleg køyreopplæring