Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har rekna ut at det er behov for 2,5 milliardar kroner til flaum- og skredsikringstiltak over heile landet.
NPK-NTB
NPK-NTB
I forslaget til statsbudsjett frå førre veke får NVE rundt 250 millionar kroner til skred- og flaumsikringar, noko som berre er 10 prosent av det dei sjølv meiner det er behov for.
I tillegg er det sett av 45 millionar kroner ekstra til sikring i Longyearbyen på Svalbard og åtte millionar kroner til førebygging av overvatn, flaum i bustadområde.
– Det lønner seg heller å førebyggje enn å reparere, påpeikar Grethe Helgås, fungerande direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, overfor Nationen.

Sikra Odda mot flaum

Utrekningane til NVE viser at til saman 69 stader i Noreg har behov for tiltak i størrelse 5 millionar kroner eller meir, til saman rundt 2,5 milliardar kroner.

I utkastet, som vart laga før flaumen i helga, har NVE blant anna nemnt flaumsikring av områda som vart ramma: Elvane Otta og Lågen i Oppland for 45 millionar kroner, og flaum- og skredsikring i Stryn i Sogn og Fjordane for 30 millionar kroner.

– Lista gir ein indikasjon på behovet for flaum- og skredsikringstiltak som bør løysast over tid. Etter ei hending som flaumen i helga vil det også kunne vere behov for hastetiltak, seier Helgås.

– Nyleg sikra vi Odda sentrum mot flaum, og det viser seg at denne sikringa har komme til nytte, seier Helgås, som meiner skadane der ville vore større utan.

Les også: Går det an å fjerne vatn?

Store øydeleggingar på industrifeltet i Bismo, mildvêr og mykje regn har gitt vårflaum-tilstandar på seinhausten. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix / NPK
Store øydeleggingar på industrifeltet i Bismo, mildvêr og mykje regn har gitt vårflaum-tilstandar på seinhausten. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix / NPK
Oppdatert: tysdag 16. oktober 2018 13.39

LES OGSÅ

ANNONSE