Erling Løklingholm Leivestad (16) og Magnus Hovland (16) er opptatt av miljø og klima, og synest det er interessant å høyra om kva som kan gjerast for å kutta klimautslepp.
mm

Temperaturen på jorda har auka med éin grad sidan 1800-talet, og farten aukar. Mest aukar temperaturen i nord. Klimaforskar Kikki Kleiven er utdanna geolog, og seier at me i dag er inne i ein ny tidsalder for jorda, som blir kalla antroposen. Det er tidsalderen der det er menneska som påverkar klimaet og livet på jorda.

Klimaforskar Kikki Kleiven presenterte mange forslag til kva som kan gjerast for å unngå at den globale oppvarminga ikkje overstig to grader.

No i vår er ho og dagleg leiar i Norsk Klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen på turné i Hordaland for å setja søkelys på klimaendringane.

Klimaendringar på Vestlandet

Då Kleiven spurte dei eldre i salen om dei hadde opplevd klimaendringar, så var det mange som rakk opp handa og fortalde om meir snø før.

– Her er jo ikkje skøyteis på vatna lenger, sa ein annan.

Dette er nokre av klimaendringane som viser seg på Vestlandet, saman med meir flaum og meir intenst nedbør.

– Eg kan hugsa at det oftare var snø før, seier Magnus Hovland (16). Han var på klimamøtet saman med geografiklassen sin.

– Inspirerande løysingar

Magnus Hovland og Erling Løklingholm Leivestad seier dei synest det var interessant å høyra om kva løysingar som finst for å møta klimaendringane. Kikki Kleiven fortalde blant anna om at Universitetet i Bergen hadde klart å redusera energibruken med nær 90 prosent.

– Det var skikkeleg stilig, seier Erling.

Gutane trur Stord må omstilla seg frå olje til andre næringar i framtida, og håpar det vil gi fleire nye arbeidsplassar.

– Me må satsa meir på havet, seier Erling.

Sagt i debatten

Tora Haslum Myklebust frå Maritime CleanTech:

– Sunnhordland har mange spydspissprosjekt. Dei fleste har sett ferja med trådlaus lading som går over Langenuen. Me har verdas første elektriske offshore-fartøy og fiskebåtfartøy, og me har passasjerbåtar og lastefartøy med nullutslepp på trappene. Det er ekstremt mykje som skjer gjennom samarbeidet her.

Liv Kari Eskeland (H), energi- og miljøkomiteen på Stortinget

– Det er innovasjonskompetansen som me sit på her i regionen som kan vera mogleg å endra verda. Me kan vera med på å utvikla teknologiane som får oss over i det grøne skiftet

Oppdatert: fredag 12. januar 2018 20.13
ANNONSE