Både arbeidstakarar og arbeidsgjevarar reagerer skarpt på at budsjettavtalen på borgarleg side inneber milliardar i auka sukkeravgift.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Dette er ein hån mot norsk mat- og drikkevareindustri, som har høge nok avgifter frå før, seier forbundsleiar Jan Egil Pedersen i LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, til NTB.

Regjeringspartia, KrF og Venstre finansierer mange av satsingane i statsbudsjettet for neste år med å auke avgiftene på sjokolade, sukkervarer, brus og anna alkoholfri drikke, slik at alle desse varene blir dyrare.

I alt får statskassa inn nærmare 2 milliardar kroner gjennom dette grepet.

Pedersen er ikkje i tvil om at tiltaket vil føre til meir grensehandel og færre arbeidsplassar i Noreg.

Også arbeidsgjevarsida reagerer på avgiftshoppet.

– Denne avgifta vil vere ei gåvepakke til grensehandel og aktørar som utnyttar moms- og avgiftsholet for å selje billig godteri til nordmenn frå utlandet, seier Ingvill Størksen, direktør for Virke daglegvare.

Oppdatert: laurdag 25. november 2017 09.26

LES OGSÅ

ANNONSE