Helsedirektoratet presiserer at russen ikkje kan nyte medteken alkohol på russetreff. Hensikta er å hindre overstadig rus og uønskte hendingar.
NPK-NTB
NPK-NTB

Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer, som skal sikre at reglane for alkoholbruk på offentleg stad blir handheva likt i alle politidistrikt.

Før russefeiringa i vår vart det avdekt at politidistrikta hadde ulike tilnærmingar til reglane i alkohollova om skjenkeløyve og drikking på offentleg stad, i møte med russefestival-arrangørar.

No har Helsedirektoratet presisert at tilstellingar som er opne for allmenta, og der det skal serverast eller nytast alkohol, er løyvepliktige. På slike arrangement skal gjester ikkje nyte medteken alkohol. Denne regelen gjeld på same måte for russetreff som for utestadar, opplyser direktoratet.

For å sørgje for at russen ikkje tek med seg alkohol, opplyser Politidirektoratet at det på framtidige russearrangement med skjenkeløyve vil vere vakter til stades for å kontrollere kva som blir tatt med inn.

Politiet seier at bakgrunnen for satsinga på ansvarleg alkoholhandtering i utelivet mellom Helsedirektoratet, kommunen og politiet, er at forsking viser at det ofte er ein samanheng mellom alkohol og vald.

(©NPK)

ANNONSE