No får du plass til to vers av «Nordmannen»!
NPK-NTB-DPA, Runar B. Mæland
NPK-NTB-DPA, Runar B. Mæland

Heilt sidan starten i 2006 har Twitters brukarar måtta avgrense seg til 140 teikn om gongen. No får både du og Donald Trump dobbelt så mykje plass.

Det stramme formatet, omtrent like langt som ein tekstmelding før telefonane blei smartare, har ført til at folk vrir og vrenger på språket for å få sagt mest mogleg på den vesle plassen dei har til rådvelde.

Etter to månader med testing av lengre meldingar, kunngjorde det sosiale mediet tysdag at dei doblar storleiken på meldinga – såkalla tweets – til opptil 280 teikn. Sjølv om testbrukarane raskt tok i bruk den ekstra kapasiteten, viser prøveprosjektet at dei fleste etter ein stund gjekk tilbake til å fatte seg i kort.

Berre 5 prosent av meldingane var på over 140 teikn, og berre 2 prosent var lengre enn 190 teikn, opplyser produktsjef Aliza Rosen.

280 teikn gir akkurat plass til to vers av «Nordmannen»:

Det er ikkje klart når endringa blir rulla ut, men i nær framtid vil alle frå Jørgen hattemakar til kong Salomo – og president Donald Trump – kunne skrive dobbelt så langt som det formatet i dag tillèt.

Det vil seie: nesten alle. Ei stor gruppe må framleis halde seg innanfor 140 teikn. Det er dei som bruker kinesiske, japanske eller koreanske teikn på Twitter, men selskapet seier plassmangel ikkje er eit problem på desse språka.

Oppdatert: onsdag 8. november 2017 11.10
ANNONSE