Skrivekonkurranse om språk og demokrati

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 16.03.2018 10:03

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Me premierer førsteplassen med 2000 kroner. Alle som er med i skrivekonkurransen kan bli trekt ut som vinnarar av bokpremiar.

Tips til kva du kan skriva om:

  • kva rett har barn og ungdom til å møta språket sitt i kvardagen? Og kva ansvar har samfunnet for å ta vare på språkkulturen i Noreg?
  • kor viktig kan språket vera for demokratiet, og i kva grad bør demokratiet sikra språkkulturen og rettane til mindretalet?
  • korleis kan ein betra opplæringa i nynorsk i skulen, anten som hovudmål eller som sidemål?
  • skriv eit kåseri eller et essay om norsk språkhistorie fram til 2050.

Grunngi meiningane dine!

Sjanger: Debattartikkel, lesarbrev, kåseri eller petit

Lengde: Maks 4000 teikn (inkl. mellomrom), men gjerne kortare!

Premie: 1. plass: 2000 kroner.

Alle som er med i skrivekonkurransen kan bli trekt ut som vinnarar av bokpremiar.

Målform: Nynorsk

Innleveringsfrist: 15. desember

Teksten din kan du senda inn til magasinett@gmail.com!

Fint om du oppgjev alder og skule du går på! Skrivekonkurransen er open for alle under 20 år.

Ta kontakt på epost, viss du har spørsmål!