Syklistar vil ha statleg elsykkel-milliard

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– I byen bør alle som kjøper elsykkel, få 25 prosent i subsidiar. I distrikta bør tilskotet vere høgare, til dømes halvparten av kjøpesummen, seier Lars Heskje i lokallaget til Syklistenes Landsforening på Jæren til NRK.

Det er nemleg langt igjen til Vegesenets mål om at åtte prosent av alle reiser innan 2023 skal skje på sykkel. I 2013/2014 var den prosentdelen berre 4,5, ifølgje den siste reisevaneundersøkinga til Transportøkonomisk Institutt. Folk syklar meir enn dette i byane, men mindre på bygda.

Syklistforeininga meiner Noreg no bør ta etter Sverige, som har sett av vel éin milliard svenske kroner til elsykkelstøtte i perioden 2018–2020.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) meiner at nordmenn ikkje treng støtte til å kjøpe elsyklar. Vi kjøper dei sjølv om dei er dyre.

– Salet har dobla seg kvart år dei siste åra, seier Solvik-Olsen, som heller vil bruke pengane til andre føremål, til dømes sykkelvegar.

(©NPK)