Dei fire borgarlege partia held på sitt fleirtal med 88 mandat, ifølgje ein prognose frå Valgdirektoratet. Ap ser ut til å bli den store taparen av valet.
NPK-NTB-Kristian Skårdalsmo og Steinar Schjetne
NPK-NTB-Kristian Skårdalsmo og Steinar Schjetne

På prognosen frå Valdirektoratet klokka 21 får dei fire borgarlege partia Høgre, Framstegspartiet, KrF og Venstre totalt 88 mandat. Dei held dermed på fleirtalet sitt.

Dei raudgrøne partia, inkludert Miljøpartiet Dei Grøne og Rødt, får 81 mandat.

KrF kjem så vidt over sperregrensa på prognosen, mens Miljøpartiet Dei Grøne ikkje klarer grensa på 4 prosent. Venstre vipper akkurat på grensa, men kjem ikkje over på prognosen.

Prognosen er basert på 394 av 426 kommunar og omfattar 27,9 prosent av dei røysteføre.

Frammøtet blir anslått til 76,3 prosent, ifølgje prognosen.

Borgarleg jubel

For Framstegspartiet og Høgre er endringane små samanlikna med førre stortingsval, men partia ser ikkje ut til å bli offer for regjeringsslitasje, ifølgje prognosen.

Høgre får støtte frå 26,2 prosent av veljarane, ein tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.

Regjeringskollega Framstegspartiet får støtte frå 15,7 prosent av veljarane, ein framgang på 0,7 prosentpoeng.

For både KrF og Venstre ser samarbeidet med regjeringa ut til å ha kosta.

KrF ender på 4,1 prosent, ein tilbakegang på 1,5 prosentpoeng samanlikna med valet for fire år sidan.

Venstre får støtte frå 3,9 prosent av veljarane, ein tilbakegang på 1,3 prosentpoeng. Partiet kjem seg dermed ikkje over sperregrensa, ifølgje prognosen frå Valgdirektoratet.

Katastrofeval for Ap

For Arbeidarpartiet blir valet ein katastrofe i dobbel forstand, om prognosen viser seg å halde vatn: Ikkje berre gjer partiet eit historisk sett svært dårleg valg – det blir heller ikkje raudgrønt fleirtal.

Ap går tilbake 3,7 prosentpoeng samanlikna med stortingsvalet for fire år sidan og får ei oppslutning på 27,2 prosent, ifølgje prognosen.

På prognosen er dermed Ap framleis det største partiet i landet.

At både SV og Senterpartiet gjer eit godt valg, og at både Rødt og Miljøpartiet Dei Grøne kjem inn på Stortinget, er ikkje nok til å berge raudgrønt fleirtal.

Sp er vinnaren av valet

SV får støtte frå 5,7 prosent av veljarane, ein framgang på 1,6 prosentpoeng.

Sp er vinnaren av valet og får støtte frå 9,5 prosent av veljarane etter ein framgang på 4,0 prosentpoeng samanlikna med stortingsvalet i 2013.

Verken Miljøpartiet Dei Grøne eller Rødt kjem over sperregrensa, ifølgje prognosen.

Rødt får støtte frå 2,7 prosent av veljarane, ein framgang på 1,6 prosentpoeng.

3,3 prosent stemte på MDG, ein framgang på 0,5 prosentpoeng sidan 2013.

(©NPK)

Oppdatert: måndag 11. september 2017 21.44
ANNONSE