Det dårlege sommarvêret har ført til at mange badeland melder om ein kraftig auke i besøkstala. Folk strøymer til badelanda.
NPK-NTB
NPK-NTB

Hos 12 av 14 innandørs badeland som P4 har vore i kontakt med, har det vore fleire besøkjande i juni og første veka i juli i år samanlikna med same perioden i fjor.

Nordlandsbadet i Bodø har den største auken med over 6.000 fleire gjester, men mykje av auken kjem av at speidarlandsleiren i år var lagt til Bodø.

Men også Polarbadet i Bardufoss, Pirbadet i Trondheim, Dampsaga Bad på Steinkjer, Jorekstad fritidsbad på Lillehammer, Ankerskogen på Hamar, Atlanterhavsbadet Kristiansund, Moldebadet, Ado Arena i Bergen, Drammensbadet og Skien fritidspark i Telemark fortel om ein auka besøkstal.

I sørlandsbyen Kristiansand har Aquarama hatt over 1.000 fleire gjester i perioden enn i fjor.

To av dei fjorten bada som P4 har vore i kontakt med, har hatt færre besøk enn i fjor. Det er Østfoldbadet i Askim og Vannkanten i Bergen.

ANNONSE