Færre seier nei til organdonasjon

Fleire melder seg som moglege organdonorar, og færre pårørande seier nei til donasjon, viser nye tal frå Oslo universitetssjukehus.

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Fleire donerer vekk organa sine

I første halvår i år fekk 242 pasientar til saman 269 livreddande organ, skriv Stiftelsen Organdonasjon i ei pressemelding. I fjor var tala høvesvis 205 og 230 i dei seks første månadane av året.

85 prosent av dei pårørande som blir spurt, samtykkjer til donasjon. Delen som seier nei – 15 prosent – er lågare enn på mange år.

Nyrekøen veks

Totalt blei det meldt inn 167 potensielle donorar frå sjukehus rundt i landet til transplantasjonskoordinatorane på Rikshospitalet.

– Så høge har desse tala aldri vore, seier transplantasjonskoordinator Urs Christen.

– Vårt bodskap til donoransvarleg personell er «meld alle potensielle donorar og meld tidleg», slik at det berre blir opp til transplantasjonskirurgane å vurdere kven som har organ som egner seg til transplantasjon, seier Christen.

Lista over pasientar som ventar på nyrer veks, mens ventelistene elles er stabile.