Tradisjonell, kringkasta TV – såkalla lineær TV – taper stadig terreng til nye variantar. Dei under 40 brukar allereie halvparten av TV-tida si på strøyming.
NPK-NTB
NPK-NTB

Sjåartal frå Kantar TNS og NRK Analyse viser at alle såg mindre kringkasta TV sist vår. Kvinner ser framleis meir på TV enn menn, men flyttar seg også i større grad over på nye plattformer, skriv VG. Mellom januar og mai såg norske kvinner i snitt 172 minutt tradisjonell TV per dag. 18 minutt mindre enn for eitt år sidan. Menn kutta TV-tida frå 172 til 160 minutt.

Dei unge leier an i overgangen, men dei eldre ligg ikkje altfor langt bak. Prognosar viser at innan fem år kjem halvparten av alle sjåarane til å vera der dei yngre sjåarane er i dag.

Unge ser mindre totalt

– Samtidig ser vi også at sjåarminutta for kringkasta TV fell fortare enn sjåarminutta for strøyme-TV aukar. Det betyr at unge menneske brukar tida på andre ting, som til dømes sosiale medium. Vi ser i alle fall at dei har redusert TV-sjåinga si med ein tredel, og det er ei utvikling som held fram, seier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

For dei eldste sjåarane, dei over 65, aukar derimot TV-tittinga framleis: Dei ser i snitt 280 minutt «vanleg» TV per dag, sju minutt meir enn i same periode i fjor.

LES OGSÅ

ANNONSE