Mobbeombodet blir fast ordning

Lovar nulltoleranse for mobbing i Hordaland.

Svein Olav B. Langåker
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin etter at fylkestinget sist veke vedtok å gjera mobbeombodet til ei fast ordning.

Mobbeombod Mari-Kristine Morberg er svært glad for avgjersla i fylkestinget.

– Det er viktig å ha nokon som held fokus på mobbing i den vidaregåande opplæringa og minner andre om at dette er noko vi må jobbe med til ein kvar tid, seier ho i ei pressemelding frå Hordaland fylkeskommune.

Mobbeombodet starta som eit prøveprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet i 2014. Hordaland fylkeskommune var eit av fire fylke som søkte om midlar.

Enklare å melde saker

Evalueringar av ordninga viser at mobbeombod har sett mobbing på dagsorden og gitt betre kunnskap om mobbing og handtering av mobbing. Skulane oppgir at det er enklare å melde saker etter at ombodet har besøkt skulen. Eit klart fleirtal vil involvere mobbeombodet i mobbesaker i framtida, særleg i svært kompliserte saker.

– Gjennom arbeidet mitt og dei om lag 80 mobbesakane eg har jobba med, ser eg at det er behov for eit mobbeombod, seier Morberg.

Ettersom ho no kan tenkje meir langsiktig ønskjer ho å arbeide med nye kursrekkjer og andre tiltak for å heve kompetansen om mobbing i den vidaregåande opplæringa.

Komplekse enkeltsaker

Mobbeombodet arbeider mot heile den vidaregåande opplæringa i fylket – også dei private skulane. Arbeidet inneber for det første informasjonsarbeid, føredrag og kursverksemd mot skulane – både for elevråd og lærarar.

– Ein annan viktig del av arbeidsoppgåvene mine er enkeltsaker som blir meldt inn både frå lærarar og foreldre om mobbing av elevar og lærlingar. Sakane er ofte tøffe og komplekse. Mange av dei eg snakkar med er takknemlege for at dei kan komme til nokon som lyttar og anerkjenner problema deira, seier Morberg. Ei viktig oppgåve i enkeltsakene er å rettleie dei vidare i skulesystemet, slik at dei kan få hjelp.

Lurar du på kva mobbeombodet gjer på, kan du sjå denne videosnutten.