Med KrF og MDG på laget ville dei raudgrøne sikra ein time fysisk aktivitet i skulen kvar dag, men Venstre og regjeringspartia sa nei.
NPK-NTB
NPK-NTB

Helsekomiteen på Stortinget kom måndag med innstillinga si til forslaget, som altså Ap, SV, Sp, KrF og MDG står bak. Dei ville gje regjeringa ordre om å finna ut korleis skuledagen kan organiserast for å sikra ein time fysisk aktivitet kvar dag.

Ein samla komité gjekk i staden inn for å be regjeringa fremja ein ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikkje berre i skulen, men også i barnehagar, på arbeidsplassar, i eldreomsorga og fleire andre samfunnsområde.

Oppdatert: tysdag 13. juni 2017 17.23
ANNONSE