Her er miljøsigrane til AUF på Ap-landsmøtet.

mm

Miljørørsla rasar etter at landsmøtet til Arbeidarpartiet gjekk inn for å vurdera oljeboring utanfor Lofoten.

Arbeidarpartiet gjekk med det imot AUF, som har kjempa for oljefritt LoVeSe. Men ungdomspartiet fekk likevel gjennomslag for andre miljøtiltak:

Landsmøtet vedtok å forsterka innsatsen mot matkasting gjennom samarbeid med matbransjen, etablering av matsentralar, informasjonsarbeid og starta arbeidet med ei matkastelov for å sikra at butikkar og restaurantar ikkje kastar eteleg mat, men heller gjev overskotsmaten til gode formål.

AUF fekk òg gjennomslag for strengare krav til deponering av gruveavfall, redusert bruk av plast og mikroplast i forbruksvarer og å arbeida for ein felles europeisk panteordning.

LES OGSÅ: Vi kastar kvar åttande pose med mat

Oppdatert: sundag 4. juni 2017 19.29

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE