Tenåringar tek etter pillebruken til foreldra

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Tenåringar brukar piller som foreldra

Studien viser også at kvinner og tenåringsjenter brukte meir av slike legemiddel enn menn og tenåringsgutar.

– Vi påviser at barn som ikkje sjølve er plaga av hovudverk tek til seg foreldra sin måte å bruke smertestillande på og dei fekk tilsynelatande ein lågare terskel for å ta reseptfrie smertestillande preparat, seier UiO-professor Christofer Lundqvist til Dagens Medisin.

Dei smertestillande legemidla som blir brukte er stort sett Paracet (paracetamol) og Ibux (ibuprofen), fortel Lundquist.

– Desse medisinane er jo lett tilgjengelege i butikken rundt hjørnet. Eg tenkjer at farane ved overforbruk er ei oppgåve for helsetenesta og skulehelsetenesta å informere om, seier Lundqvist.

Nyleg melde Folkehelseinstituttet at stadig fleire unge jenter blir forgifta etter overdosering av paracetamol.