Håkon Noren (22) delte ut fredspris til Hajer Sharief, den unge jusstudenten (23) frå Libya som jobbar aktivt med inkludering av kvinner i fredsbyggande arbeid.

Katrine Stensland / Vigga
Katrine Stensland / Vigga
Faktaboks

ISFIT (International Student Festival in Trondheim)

– ISFiT ble første gang arrangert kort tid etter Berlinmurens fall, for 25 år sider

– Møter mellom unge europeere ble ansett som viktig fro Europas fremtid.

– I dag er ISFiT verdens største internasjonale studentfestival, og samler i år 450 studenter fra hele verden.

– Over 400 frivillige studenter i Trondheim er med

– ISFiT er en arena hvor studenter fra hele verden møtes til diskusjon, debatt, kultrelle opplevelser og nettverksbyggig for å kunne håndtere konflikter lokalt, nasjonalt og internasjonalt som fremtidens ledere.

– ISFiT blir kvart andre år bygd opp frå botn av, ved at Storsalen på Studentersamfundet vel ein president, som så tek opp eit styre.

LES FAKTALUKK FAKTA

Saka vart først publisert i Vigga.

Da Håkon Noren (22) frå Lora flytta til Trondheim for å studere filosofi hausten 2015 hadde han knapt høyrd om ISFiT (International Student Festival in Trondheim). Ikkje lenge etter var han teken opp i styret, og denne helga krona han verket med utdeling av Studentenes fredspris til Hajer Sharief.

Hardt, men givande arbeid
– Eg hadde vore på kikk etter noko nytt å engasjere meg i, etter at eg ikkje lenger hadde moglegheit til å vere like aktiv i Oppland AUF. Rett etter fadderveka kom eg i prat med Amal, som er tematisk leiar i ISFiT, minnast Noren. 
Han let seg overtale, og Håkon søkte kort tid etter om å bli leiar for Studentenes fredspris, ein eigen seksjon i ISFiT. 

Gjennom sitt engasjement har Håkon Noren fått æra av å besøke årets vinnar, Hajer Sharief. Eit spennande og omfattande prosjekt, i og med at ho lev i skjul av omsyn til eigen sikkerheit i kjølvatnet av sine handlingar. Han har og fått lov til å møte, og jobbe i lag med den forrige vinnaren, Aayat Alqormozi. Ho mottok prisen i 2015 etter at ho 23 år gamal vart dømd til fengsel for ulovlege ytringar mot regimet i heimlandet Bahrain. 

Noren har og fått med seg ein tur til New York, møter med den norske FN-delegasjonen, oppstart av eit fredsprosjekt i Øst Timor, og han har vore tilstade under utdelinga av Nobels fredspris i to år. Opplevingar som er få forunt, men som likevel bleiknar mot kjensla av å sjå at ISFiT og Studentenes fredspris fungerer, meiner Noren.

LES OGSÅ: Verda blir mindre fri

Hajer Sharief fekk årets pris
Årets vinnar – den tiande i rekka – er Hajer Sharief (23) frå Libya. Sharief opplevde bombene og borgarkrigen i Libya i samband med den arabiske våren i 2011. Etter det har den unge jusstudenten bidrege aktivt til inkludering av kvinner i fredsbyggande arbeid. Ho har, trass sin unge alder, bygd opp ein eigen organisasjon i heimlandet, og jobbar no saman med både Kofi Annan og Ban Ki-moon. 

Sharief står bak nettverket «Together We Build It» i Libya. Ved å ta initiativ til dialog og samling av ulike grupperingar i eit ustabilt land, har ho jobba med alt frå lokalt organisasjonsarbeid på bakkenivå, til internasjonalt engasjement mellom anna i FN. Der sit ho i ei arbeidsgruppe som skal vidareutvikle sikkerhetsrevolusjon 2250 om Unge, fred og sikkerhet.

Noren meiner arbeidet med ISFiT er særs viktig. 

– Vi får 460 studentar frå 107 ulike land til å møtast og snakke saman om diskriminering. Eg trur dette utvidar horisonten til både deltakarane og dei rundt 500 frivillige som er med å organisere dette. For å ikkje tale om alle vertene i Trondheim som har deltakarar som bur heime hjå seg, seier han.

Les meir i papiravisa til Vigga. 

LES OGSÅ: Fred i Colombia – steg for steg

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.15
ANNONSE