Nett-tv-kanalen for og med utviklingshemma har base i Bergen, og vil no knyta til seg redaksjonar både i Sogn og Fjordane og i Rogaland. 

NPK
NPK

– Dette er den beste julegåva vi kunne ha fått, seier musikkterapeut Jorunn Bakke i Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding. 

Ho gler seg over at nett-tv-kanalen som held til i Bergen, no ønskjer å etablera seg i fylket. Fylkeskommunen er ein av samarbeidspartnarane som skal byggja opp TV Bra i Sogn og Fjordane. 

– Dette vil vera med å styrkja deltakinga til utviklingshemma i samfunnet. Dei blir sett og høyrt på lik linje med andre. Vi gler oss til å samarbeida med TV Bra og er svært takksame for engasjementet deira, seier Nydal.

To millionar i støtte
TV Bra fått to millionar kroner frå Extrastiftelsen til å etablera seg fleire stader på Vestlandet.

– Vi ønskjer å knyta til oss fleire redaksjonar i distriktet som kan laga reportasjeinnslag frå heile Vestlandet, seier redaktør og prosjektleiar Camilla Kvalheim i TV BRA til Nynorsk pressekontor.

 Målet er å etablera ein redaksjon i Sogn og Fjordane i 2018 og ein redaksjon i Rogaland året etter. 

Talerøyr for utviklingshemma
TV Bra har som mål å leggja til rette for at utviklingshemma skal få ta del i offentleg debatt og kulturutveksling. Dei skal visa mangfald og breidde i kulturlivet og kvardagen til utviklingshemma. Integrering, demokratisering og å styrkja identiteten til målgruppa er viktige element i arbeidet, heiter det i pressemeldinga
Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.14

LES OGSÅ

ANNONSE