For første gong blir delar av seksualundervisningsmateriellet «Uke 6» no tilgjengeleg på nynorsk og samisk.

NPK-NTB
NPK-NTB

«Uke 6» er eit gratis undervisningsopplegg som først og fremst er retta mot 1.– 10. trinn i grunnskulen.

Materiellet er utarbeidd av organisasjonen Sex & politikk – Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som ein partipolitisk uavhengig organisasjon. I fjor hadde organisasjonen 1.549 undervisarar som underviste meir enn 118.000 barn, fortel foreininga i ei pressemelding.

Etter mange førespurnader blir no delar av materiellet for første gong tilgjengeleg på nynorsk og samisk. Det nye materiellet tek spesielt føre seg sosiale medium – eit tema foreininga meiner er svært relevant. (©NPK)

Les også: – Folk flest veit for lite om kvinnekroppen, meiner legar

Les også om panfile Rebecca (16) som vil ha betre seksualundervisning i skulen

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.13

LES OGSÅ

ANNONSE