NPK
NPK

Opplæringsutvalet i Sogn og Fjordane har bestemt at vidaregåandeelevar i fylket likevel ikkje kan få køyreopplæring registrert som gyldig fråvær.

NRK skriv at utvalet har landa på at elevane i Sogn og Fjordane må rette seg etter dei nasjonale fråværsreglane for vidaregåande skule.

Mange var kritiske til regelendringa som inneber at elevane kan ha maksimalt ti prosent fråvær i kvart fag, og Sogn og Fjordane fylkeskommune gjekk inn for at køyreopplæring måtte telje som gyldig fråvær.

Dette fall ikkje i god jord i Kunnskapsdepartementet, og no er det altså avgjort at fylket må følgje det nasjonale regelverket. (©NPK)

LES OGSÅ: Frp-støtte til gyldig køyretimefråvær

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.13

LES OGSÅ

ANNONSE