I tillegg er det fleire som sparar utan å vite det sjølv.

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

I ei undersøking gjennomført av Ipsos MMI for DNB oppgir 63 prosent at dei sparar, mens 17 prosent planlegg å gjere det innan året er omme. På spørsmål om kvifor dei vil legge pengar til side, svarer heile 27 prosent «vet ikkje».

Det begynte etter finanskrisen i 2009: Statistikken viste større varsemd og auka sparing i norske hushald, mens utlånsveksten syntest å stabilisere seg. Sesongjusterte sparetalfor åra etterpå viser at sparinga heldt fram å auke jamt år for år. Delen som ikkje vet kva dei sparer til, har auka dramatisk.

– Dei siste fem åra har rundt 16 prosent av oss spart utan eit mål, mens det i år er heile 27 prosent, seier forbrukarøkonom Silje Sandmæl til NTB. (©NPK)

Det finst meir statistikk på privatøkonomi som kanskje er litt overraskande:

Test kor mykje du sjølv kan: Kva kan du om økonomi?

– Det er ein ganske tydeleg kjønnsforskjell i folket, seier forskar om norsk økonomikunnskap.

Inkassogjelda til unge nordmenn aukar. Forbrukarøkonom Silje Sandmæl meiner unge treng å læra meir om økonomi.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.10
ANNONSE