Tidlege musikkopplevingar kan vere positivt for korleis barn lærer språk, meiner ei gruppe amerikanske forskarar.

NPK
NPK

Både språk og musikk har klare rytmar og mønster som vi følgjer med på for å forstå orda og musikken. Ei amerikansk forskargruppe ønskte derfor å undersøkje om musikkopplæring kunne gi noko effekt hos ni månader gamle spedbarn.

Les også: Er du gamal, unngå musikk på jobben

Les også: Språket som forandra musikk-Noreg

39 barn blei delt inn i to grupper, der den eine fekk i oppgåve å leike i takt med musikk, blant anna spele trommer. Den andre gruppa skulle også leike med pedagogiske leiker, men utan musikk.

Forskarane ville undersøkje om barna i eksperimentgruppa hadde blitt betre på å registrere rytmiske mønster, sidan dette kan påverke språklæringa. Ved å måle hjerneaktiviteten til barna medan dei spelte av ulike lydar, kunne forskarane konkludere med at barna i eksperimentgruppa var betre til å kjenne igjen mønster i lyden. Forskarane meiner derfor at dei har funne ei overføringseffekt mellom musikk og læring av språk, men at det må meir forsking til for å vise at effekten varer over tid, skriv Forskning.no

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09
ANNONSE