NPK
NPK

Nyutdanna lærarar og barnehagelærarar skal kunne sjå etter teikn på at barn og unge blir utsette for vald og seksuelle overgrep, og vite kva dei skal gjere i slike situasjonar. Det blir gjort tydeleg i rammeplanane for lærarutdanningane.

LES OGSÅ: Overgriparen skulle ikkje få skade fleire

Kunnskapsdepartementet endrar rammeplanane for lærarutdanningane, for å tydeleggjere kva lærarstudentane og barnehagelærarstudentane skal kunne om vald og seksuelle overgrep. Endringane trer i kraft 1. august.

– For å sikre at alle nyutdanna lærarar og barnehagelærarar har kunnskap til å handtere vald og seksuelle overgrep mot barn og unge på ein god og trygg måte, gjer vi no endringar i rammeplanane for desse utdanningane, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mange utdanningsstader har allereie lagt inn undervisning om vald og seksuelle overgrep for dei som skal ut og jobbe i skular og barnehagar, men med dei nye skildringane i rammeplanane blir det heilt tydeleg kva studentane skal kunne når dei er ferdig utdanna.

LES OGSÅ: Vil avskamme seksuelle overgrep

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09

LES OGSÅ

ANNONSE