Lønnsforskjellen mellom kjønna har auka noko det siste året.

NPK-NTB
NPK-NTB

Norske kvinner tener 13,9 prosent mindre i månaden enn menn.

Når lønna er justert for stillingsbrøkar, enda ein gjennomsnittleg heiltidsarbeidande mann med ei månadslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På same tid tente ei kvinne 39.800 kroner i månaden, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinnelønna ligg dermed på 86,1 prosent av inntekta til ein mann, skriv Stavanger Aftenblad. Året før låg ei kvinnelønn på 86,4 prosent av ei mannslønn.

Avisa har sett på fleire bransjar, og det er mennene som drar inn mest pengar i 17 av 19 bransjar. Finans og forsking er dei felta der forskjellen er størst. Her tener kvinnelege tilsette berre 71 prosent av det mennene tener. Bygg og anlegg, og vatn, avløp og renovasjon skil seg ut som dei to bransjane der kvinna tener mest. Det kan ha noko å gjere med kva for oppgåver dei utfører, trur Anita Austigård, som er driftssjef for innsamling i Interkommunalt selskap for vatn-, avløp og renovasjon

– Damer jobbar gjerne i administrasjonen med planlegging, det gjer også menn. Men det er fleire menn som jobbar ute i felten med røyr, med å køyre og sortere søppel. Dei har kanskje lågare utdanningsnivå. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.08
ANNONSE