I 2015 hadde norske miljøorganisasjonar for første gong over 100.000 medlemmer samanlagt. 

NPK-NTB
NPK-NTB

 Det svarar til ein auke på 12,2 prosent sidan 2014.

LES OGSÅ: Vil spesialisera seg i fornybart

– Nordmenn ser no klimaendringane i praksis, vi trur det gjer at folk engasjerer seg, seier leiar i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad i ei pressemelding.

Tala som organisasjonen legg fram er ei oppsamling av nye medlemstal frå organisasjonane Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Greenpeace, World Wide Fund for Nature (WWF) og Natur og Ungdom.

Av organisasjonane har Greenpeace vakse mest, med 5.192 nye medlemmer i fjor. Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet vaks med høvesvis 1.482 og 1.140 medlemmer i same tidsrom. Førstnemnde er Noregs største miljøorganisasjon, med over 25.000 medlemmer totalt.

Samla hadde dei seks organisasjonane 107.208 medlemmer ved utgangen av 2015.

Leiar i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, trur nordmenn engasjerer seg for miljøet fordi klimaendringane er blitt meir synlege.

LES OGSÅ: Handleturen forureinar mest

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.08

LES OGSÅ

ANNONSE