Brimi Sæter til Berlin

Framtida
– Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Saka var først publisert i Fjuken.

Frå 15. – 24. januar 2016 går Internationale Grüne Woche i Berlin av stabelen, ein av verdas største forbrukarmesser for landbruk, mat og reiseliv. Messa har over 415.000 besøkande og 1.650 utstillarar frå 70 land.

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakinga saman med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin. Vel 70 utstillarar skal representere Norge i Berlin.

LES OGSÅ: Skitne gulerøtter vann matkonkurranse

Den norske deltakinga på Grüne Woche er eit ledd i å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser.

Brimi Sæter skal representere Hanen, ein landsdekkjande næringsorganisasjon for verksemder innan bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge.

Hans Brimi og Ola Tangvik Brimi skal delta i fyrste delen av messa.

Ola Tangvik Brimi fortel at dei har delteke på Grüne Woche ein gong tidlegare. Då med mat.

LES OGSÅ: 2016 kan bli gullår for reiselivet

Denne gongen er det turisme dei skal profilere.

– For oss som har ei satsing mot nordmenn, vil ikkje ei deltaking på messa gje store utslag for oss spesielt. Men for Norge og Hanen er det viktig å vere tilstades. Det er minst like viktig for oss å møte kollegaer som for å få tyskarar til fjells, seier Ola Tangvik Brimi.