Her er det viktigaste som har skjedd på klimatoppmøtet denne veka.

mm

• Dei vanskelegaste temaa står enno att for klimatoppmøtet.

• Det er enno mykje diskusjon om formålet til ei ny avtale. Dette knyter seg særleg til spørsmålet om ansvar mellom rike og fattige land.

Tyskland og Frankrike har støtta dei mest sårbare landa i at oppvarminga til 2 grader er for mykje og ynskjer tilvisingar til maksimalt oppvarminga til 1,5 grader.

Avtaleutkastet foreslår å skjerpa togradersmålet til anten «godt under 2°C» eller «under 1,5°C».

• Fleire nye initiativ og samarbeidsprosjekt er lansert. Det er òg mykje snakk om stort klimaengasjement overheile kloden.

• Frankrike skal presentera korleis dei ser for seg vegen vidare laurdag klokka 18.

Følg med på kva me skriv om klimatoppmøtet her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.06

LES OGSÅ

ANNONSE