Seksti norske og internasjonale valobservatørar skal overvake det norske lokalvalet.

NPK
NPK

Valobservatørane har besøkt vallokale i førehandsstemmeperioden, og dei skal besøkje vallokala på sjølve valdagen, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

LES OGSÅ: Frå raudt til grønt?

Det kjem internasjonale observatørar til Noreg i regi av mellom anna Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettar (Nordem), Kristeleg Folkeparti (KrF) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Noreg er gjennom ulike internasjonale konvensjonar og dokument plikta både til å invitere og å ta imot nasjonale og internasjonale valobservatørar. Føremålet med valobservasjonen er å vurdere om valet og valprosessen er i samsvar med nasjonale og internasjonale lover og andre universelle prinsipp for demokratiske val.

LES OGSÅ: Splitt og hersk i valkampen

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.04
ANNONSE