Miljødirektoratet rår Klima- og miljødepartementet til å verne 66 nye skogområde. Nesten alle er foreslått verna som naturreservat.

NPK
NPK

– Denne tilrådinga og løyvinga for 2015 gir grunnlag for å opprette ei rad nye skogvernområde dette året, seier seksjonsleiar Knut Fossum i Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Det tek lang tid å reparera elvene

Dei fleste av dei foreslåtte områda ligg på Austlandet og i Trøndelag, men også område på Sørlandet og Vestlandet inngår i forslaget. I tillegg er det første frivillig-vern-området i Troms fylke med i ordningaNesten alle er foreslått verna som naturreservat, unntatt eitt område som er ei utviding av nasjonalparken Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Forslaget er sendt Klima- og miljødepartementet.

Fylkesmennene har hatt ansvaret for prosessen lokalt og for gjennomføringa av høyringa av verneforslaga.

LES OGSÅ: Humlas flukt

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.04
ANNONSE