Her er kommunane med flest unge på topp

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Her toppar flest unge

Ti av dei øvste fem kandidatane til kvart av partia i Sokndal er under 30 år. Både Venstre og Frp har ordførarkandidatar på under 30 år. Aleksander Egeli (Frp) har nettopp fylt 20 år, og er glad for å få vera den yngste ordførarkandidaten i Sokndal.

– Fleire av partia i bygda går gjennom generasjonsskifte. Tidlegare frontperson i fleire parti tar ikkje attval, og dette opnar for fleire unge og dugelege kandidatar.

– Eg stiller på topp for å utvikla Sokndal vidare. Mykje godt har blitt gjort i kommunen dei siste åra. Eg vil vidarefører dette arbeidet.

– Kva kan du som ung tilføra politikken?

– Unge kan tilføra masse til lokalpolitikken. Kommunestyret vil kunna nå ut til innbyggjarane viss alle aldersgrupper er representert.

– Kva er det viktigaste du vil gjennomføra viss du blir ordførar?

– Som ordførar ville eg jobba målretta for å skaffa eit økonomisk grunnlag til å fjerna eigedomsskatten.

– Korleis er det å driva politikk?

– Politikk er utruleg spennande. Mulegheita til å påverka retninga lokalsamfunnet tek er utruleg gjevande.

– Kva meiner du om kommunesamanslåing i Dalane?

– Eg er skeptisk til ei kommunesamanslåing. Fallhøgda er stor for utkantane om ein får ei kommunesamanslåing på feil premissar. Alt kan ikkje sentraliserast til byen. Det er viktig å halda på gode primærtenester på bygda.

– Korleis driv du valkamp?

– Me i Sokndal Frp prøver å vera så synleg som mogleg. Dette involverer mykje aktivitet på Facebook, men òg tradisjonell stand utan lokalbutikken.

Finn ut meir om kommunen din under:

Faktaboks

Her er kommunane med flest under 30 år på dei fem øvste plassane på vallistene:

Oslo kommune 18
Tromsø 17
Kristiansand 16
Bergen 16
Trondheim 15
Hamar 12
Stavanger 12
Sola 11
Nedre Eiker 10
Sokndal 10