Me må resirkulera plast i fleire hundre år for å spara inn ein flytur, har ein forskar rekna seg fram til.

Faktaboks

Desse tala har Bruvoll rekna seg fram til:

Biogass frå matavfall som blir brukt i bussar i Oslo sparar 0,02 prosent av norske utslepp.

Kjeldesortering og resirkulering av plast i norske heimar sparar 0,09 prosent av norske utslepp.

Bruvoll har også rekna seg fram til at gjenbruk av plast maksimalt kan spara 0,04 prosent av norsk oljeutvinning.

LES FAKTALUKK FAKTA

Det er Annegrete Bruvoll i konsulentselskapet Vista analyse som har rekna seg fram til dei skuffande tala for kjeldesortering, ifølgje Aftenposten. Ho har tidlegare vore miljøforskar for Statistisk sentralbyrå (SSB), og har studert økonomien i sortering og attvinning av avfall.

Test deg sjølv: Kor berekraftig er du?

Ho konkluderer er at det ikkje er store miljøeffektar av kjeldesortering, og har rekna seg fram til nokre nøkkeltal. Dei kan du sjå i faktaboksen.

Ho meiner same miljøeffekt kan bli nådd ved å stoppa norsk oljeutvinning tre-fire timar i året.

– Det er eit paradoks at miljøfokuset i så stor grad er retta mot handlingar med ubetydeleg miljøeffekt, medan interessa er liten for å kutta ned på flyreiser og personbilismen, seier Bruvoll.

LES OGSÅ: Den grøne kyrkjebølgja

I snitt kasta nordmenn 442 kilo avfall i 2013, i heimen åleine. Grønt Punkt kommenterer tala til Bruvoll i eit blogginnlegg, og meiner samanlikninga mellom kjeldesortering og ei flyreise ikkje er så enkel.

– Eit viktig poeng blir gløymt; nemleg at me produserer store mengder avfall kvar dag, og at avfallet er ei råvare som bør og skal utnyttast. Det blir heilt feil å setta kjeldesortering og attvinning opp mot andre klimatiltak  for å redusera CO2-utslepp. Avfall handlar om meir enn CO2 og klima, skriv Grønt Punkt i blogginnlegget som er underteikna av fleire representantar frå mellom anna Bellona, Oslo kommune, Avfall Norge, Norsk Industri og KS.

LES OGSÅ: Å resirkulera heime er bortkasta tid

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE