Listhaug: Pilene peiker rett veg for landbruket

Rekordstore investeringar viser at norske bønder er blitt meir optimistiske etter at Framstegspartiet tok over Landbruksdepartementet, meiner Sylvi Listhaug (Frp).

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Bøndene reagerte med demonstrasjonar landet rundt for eit år sidan på det dei oppfatta som eit forsøk på å rasere næring. Tilbodet frå staten i jordbruksoppgjeret i år blir levert tysdag klokka 12.

– Men kva har eigentleg skjedd etter at vi tok over? I fjor var det rekordstore investeringar. Eg er ganske sikker på at ingen her ville investert fleire millionar kroner i nytt driftsbygg dersom de var redd for å miste jobben, sa Listhaug under landsmøtet til Framstegspartiet på Gardermoen på sundag.

LES OGSÅ: Bøndene krev 950 millionar

Krevjande
Ramma på kravet frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er 950 millionar kroner. Det vil gi ein inntektsvekst på 24.200 kroner per årsverk.

«Moderat» sa Bondelagsleiar Lars Petter Bartnes og leiar i Småbrukarlaget Merete Furuberg då kravet blei levert 24. april.

«Eit krevjande utgangspunkt», svarte forhandlingsleiar i staten Leif Forsell.

Landbruksorganisasjonane er i tillegg oppteken av måten pengane blir fordelt på. Oppgjeret i fjor gav mykje til nokre få, medan eit fleirtal fekk mindre, meiner dei.

LES OGSÅ: – Det handlar om framtida vår 

Litt styr
Listhaug er likevel mest oppteken av optimismen i næringa.

– Det blei spådd dommedag med Framstegspartiet i Landbruksdepartementet. Men berre ein gong tidlegare etter år 2000 har så få bønder gått ut av næringa som i fjor. Mjølkekvotane blei rivne bort. Vi omdisponerer rekordlite areal. Lønnsveksten for bøndene var i fjor på 8,7 prosent – himmelhøgt over alle andre, sa Listhaug i landsmøtetalen sundag.

Statsråden er påpasseleg med ikkje å kommentere krav eller tilbod før staten legg fram forhandlingsutspelet sitt tysdag. Men heilt roleg trur ho ikkje det blir i år heller.

– Det blir alltid litt styr når det er jordbruksoppgjer, lydde prognosen. (©NPK)