Tek foreldra dine høgare utdanning, er sjansen stor for at du gjer det òg.

Stadig fleire tek høgare utdanning – men det er framleis store sosiale skilnader i kva utdanning folk tek, og kva som påverkar valet. Det skriv Forsking.no

Noko av det viktigaste for valet av utdanning er å ikkje gå ned på den sosiale rangstigen. Fleire grupper følgjer også etter foreldra sine.

LES OGSÅ: Foreldre påverkar skulevalet mest

– Det er relativt få som vel identisk utdanning som foreldra, men i enkelte utdanning er det ein betydeleg del som gjer det, seier professor Håvard Helland ved Senter for profesjonsstudiar på Høgskulen i Oslo og Akershus.

Han trekk fram prestisjefylte profesjonsutdanningar som legar, juristar og tannlegar som typiske grupper som følgjer etter foreldra.

Dette baserer han på studieregister for alle i Noreg fødd mellom 1955 og 1978. Av 1,5 millionar menneskjer har 600 000 av desse fullført høgare utdanning, skriv Høgskulen i Oslo og Akershus.

LES OGSÅ: Angrar ikkje på beintøft studieval

Helland og samarbeidspartnarane har funne fleire grunnar til at enkelte yrkesgrupper følgjer foreldra. Blant dei er økonomien.

– I tillegg til at eliteutdanningane gir høg løn, kan det vera økonomisk rasjonelt å velja foreldra sine fag. Det kan vera dyrt å etablera eigen praksis, til dømes som tannlege, og derfor er det lurt å arva far eller mor sin praksis, seier Helland til Høgskulen i Oslo og Akershus.

I alt er det i profesjonsutdanningane foreldra har påverka valet mest.

LES OGSÅ: – Trygdebruk smittar frå foreldre til barn

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.59

LES OGSÅ

ANNONSE