All olje og gass i Arktis må få liggje urørt om verda skal unngå ein temperaturauke på over 2 grader, viser ein ny forskingsstudie.

NPK
NPK

Studien er den første som ser nærare på kor og kva som kan nyttast av dei fossile brennstoffreservane i verda. Inkludert i nei-lista er brorparten av kolreservane i verda, det meste av tjæresandsolja i Canada og mykje av det som finst av skifergass.

Utan ei kursendring er verda på veg mot ein global temperaturauke på 5 grader, ifølgje forskarane.

– Vi har no talfesta den konkrete mengda og plasseringa av dei fossile brennstoffa som må få liggje unytta viss vi skal klare å halde oss innanfor togradersgrensa, seier ein av forskarane bak studien, Christophe McGlade ved University College London (UCL), ifølgje avisa The Guardian.

I analysen har forskarane gått ut frå at dei fossile brennstoffa som er rimelege å vinne ut, blir brukte først, og at vi kjem til å nå den kritiske karbongrensa før det blir aktuelt å ta i bruk dei som er dyrare, slik som tjæresandsolje.

Studien viser òg at karbonfangst i gass- og kolkraftverk har overraskande liten effekt i høve til mengda kol, olje og gass som forskarane meiner vi ikkje bør bruke.

Studien er publisert i tidsskriftet Nature. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.58

LES OGSÅ

ANNONSE