Fleire nordmenn enn tidlegare meiner innvandrarar forbetrar det norske samfunnet, viser ei ny undersøking. 

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

Samtidig meiner mange at innvandrarar fører med seg meir kriminalitet.

50 prosent av dei spurde er «einige» eller «sterkt einige» i påstanden om at «innvandrarar forbetrar samfunnet ved å ta med seg idear og kulturar», viser undersøkinga utført av Norsk samfunnsvitskapleg datateneste (NSD).

LES OGSÅ: KrFU vil ta i mot 5000 ekstra flyktningar

22 prosent svarar at dei er «ueinige» eller «sterkt ueinige» i påstanden.

I ei liknande undersøking frå 2003 svarte 42 prosent at innvandrarar forbetrar Noreg.

I den nye undersøkinga svarar 72 prosent at dei er einige i at innvandring fører med seg meir kriminalitet, medan 11 prosent er ueinige i påstanden. (©NPK)

LES OGSÅ: Berre fire av ti innvandrargutar fullfører vidaregåande

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.56
ANNONSE