NPK-NTB
NPK-NTB

I sommar har LOs sommarpatrulje besøkt nesten 6.000 bedrifter. På over 1.100 arbeidsplassar vart det avdekt brot på arbeidsmiljølova, og det totale talet på brot var 1.524. Mesteparten av dette, 26,9 prosent av tilfella, er brot på arbeidstidsreglane.

 LES OGSÅ: Dårleg behandling av sommarvikarar

– Talet på brot på arbeidsmiljølova er omtrent på same nivå som før. Så mengda er ikkje overraskande, seier ungdomsrådgivar i LO, Kent Rune Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

LES OGSÅ: Frå Storting til sjukeheim

– Men det er grunn til å sette på varsellampane med tanke på det store talet på brot på arbeidstidsreglane. Vi har møtt ungdom som har vore på jobb opp mot 15 timar i eitt strekk og ser at dei er kjempeslitne, seier Pedersen.

– Vi ser at det er mange unge arbeidstakarar som jobbar veldig mykje, særleg i serveringsbransjen. Overtid skal vere unntaket – og ikkje regelen. Og arbeidstakarar under 18 år har ikkje lov til å jobbe overtid i det heile tatt, fastslår Pedersen.

Han understrekar at fleirtalet av arbeidsgivarane er lovlydige, men at kunnskapen ofte er for dårleg.

LES OGSÅ: – Kjempevanskeleg å få jobb

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.53

LES OGSÅ

ANNONSE