No tek rekordmange kollektivtrafikk

Ferske tal frå Statistisk sentralbyrå viser at fleire brukar kollektivtransport. Bellona er nøgd, men håpar på meir. 

Anders Veberg
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Fleire reiser kollektivt

Ein fersk rapport frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at talet på passasjerar som tek buss, båt eller bane har auka med 6,7 prosent sidan same tid i fjor. Mest nytta er bussen, men båten aukar mest i prosent.

Med det aukar og billettinntektene. 2,8 millionar kroner vart brukt på kollektivtransport i første kvartal i år.

LES OGSÅ: Her er verdas snillaste land

Gode tal for miljøet

Dei siste fem åra er den totale auken for kollektivtransporten på 18,5 prosent. Det gledar Bellona og leiar Frederic Hauge.

– Dette viser at auka satsing virkar og bør difor motivera politikarane til å satsa endå meir på kollektivtransporten, seier Hauge.

Men betyr denne auken at folket er meir miljøbevisste? Hauge er ikkje så sikker på det.

– Me skulle sjølvsagt ønska at dette betydde at folk tek aktive miljøval, men truleg handlar det mest om auka tilbod og tilrettelegging.

LES OGSÅ: Den nederlandske sykkelsuksessen

Må halda følge

For Bellona er målet nullutslepp, og for å nå det er kollektivtransport noko å satsa på – spesielt i storbyar som Oslo.

– Med den raske folkeauka i Oslo og andre byar er det viktig at ein satsar stort i mange år framover for å klara å halda følgje med samfunnsutviklinga, forklarar Hauge.

LES OGSÅ: Bergen-Oslo på 3,5 timar med ny veg