Det er kanskje ikkje nok å trykke «like», men folk meiner ofte alvor når dei støtte gode føremål på Facebook.

Forskarar ved Sintef har kartlagt vanene til over 400 Facebook-brukarar, for å finne ut korleis dei brukte «like»-knappen på Facebook.

LES OGSÅ: Ikkje liksom-forsking

Medan nokre er engasjert i saka, klikkar andre likar fordi det kjenst riktig der og då. Andre vil berre syne venene sine at dei saker med eit godt føremål. Det melder Forsking.no.

Facebook-brukarane som var med i undersøkinga, er rekruttert frå Plan Noregs Facebook-side. Målet var underøke motiva deira for å like ei humanitær sak eller organisasjon på Facebook.

LES OGSÅ: Difor forsvinn biene

Forskarane fann at det i hovudsak er seks ulike årsaker til at folk likar gode føremål på Facebook:

1. Dei vil ta sosialt ansvar, eller medverke til å støtte saka.

2. Det kjenst riktig der og då, som ein emosjonell repons.

3. Dei ønskjer å få meir informasjon om saka.

4. Dei vil framstå som engasjert overfor andre.

5. Det kostar dei minimalt å trykke «like».

6. Liking har blitt ei rein rutine.

Fleirtalet meinte at «likes» fremjar humanitære organisasjonar og deira arbeid, skriv Forskning.no. Berre eit mindretal har slutta å like gode føremål.

Liker-knappen på Facebook er ofte skulda for å berre vere ei enkel skrytehandling, men studien syner altså at dei som likar ei god sak, ofte meiner handlinga kan gjere ein skilnad.

LES OGSÅ: Bygde-ungdom er mindre påverka av foreldra

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.53

LES OGSÅ

ANNONSE