– Vanskeleg å få vindkraft til å løna seg

Både vindkraftbransjen, investorar og ein professor i økonomi meiner det er vanskeleg å få vindkraft til å løna seg i Noreg.

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Vanskeleg å få lønsemd

I Rogaland blei det for to år sidan gjeve konsesjon til fem ulike vindkraftparkar som skulle dobla den norske vindkraftproduksjonen, men framleis har ingen av utbyggjarane gjort noko investeringsvedtak.

– Det uroar meg kvar dag. Det er ille at regjeringa enno ikkje har teke tak i rammevilkåra for vindkraftbransjen, seier Øyvind Isachsen, administrerande direktør i vindkraftbransje-organisasjonen Norwea til Nationen.

Vindkraftbransjen meiner det er viktig at Noreg får dei same avskrivingsreglane for vindkraftinvesteringar som Sverige. I Sverige er det ifølgje Nationen bygd ut sju gonger meir vindkraft enn her i landet, etter at den felles norsk-svenske støtteordninga med el-sertifikat blei innført.

Bransjen meiner dette heng saman med ulike avskrivingsreglar. Det blir også peikt på at svenske kommunar som eig vindkraftverk får fritak for elavgift for straum som går til eige forbruk.

LES OGSÅ: Fleire kommunar vil ha vindkraftskatt

Økonomiprofessor Gunnar Eskeland ved Handelshøyskolen i Bergen er også i tvil om lønsemda i vindkraft her i landet. Han reiser også spørsmål om det er behov for meir kraft.

– Eg kan tenkja meg det er vanskeleg å få lønsemd i norsk vindkraft. Men ein blir vel heller ikkje slått av at vi treng meir kraft, seier han på generelt grunnlag til Dagens Næringsliv.

Han meiner også at betre skatte- og avskrivingsreglar i Sverige fører til at fleire investorar heller vel å investera i vindkraft der enn her i landet. (©NPK)