Norsk økonomi har sett bremsene på, og Vestlandet vil merke det ekstra sterkt, meiner fleire ekspertar.

NPK
NPK

Dei peiker på at fallande vekst i olje- og gassverksemda vil slå ekstra sterkt ut i kystbeltet frå Rogaland til Møre og Romsdal. Det kjem av at petroleumsfesten har vore kraftigast her, skriv Bergens Tidende.

Noregs Bank presenterte torsdag eit klart meir pessimistisk bilde av vekstutsiktene enn i den pengepolitiske rapporten banken la fram i juni.

Det gjeld over heile linja. Veksten fell i privat konsum, i investeringane til bedriftene, i eksporten frå fastlandsbedriftene og i sysselsetjinga.

LES OGSÅ: Vestlandet dominerer

Men rundspørjinga Noregs Bank gjorde blant bedriftene i det regionale nettverket sitt i august, tyder på at utsiktene for vekst i produksjonen var særleg svekte blant oljeleverandørane, i varehandelen og i tenesteyting retta mot hushalda. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.46

LES OGSÅ

ANNONSE