På mørke haustkveldar tyr mange til tende ljos, men no viser det seg at sot frå ljosa kan vere skadeleg for helsa.

NPK
NPK

Ei ny dansk undersøking viser at danske heimar er like forureina med usynlege nanopartiklar som ein typisk heim i Beijing. Forskjellen er at medan kinesarane er utsett frå forureining frå vegane, blir forureininga i danske heimar skapt av stearinljos og matlaging, skriv Forskning.no.

LES OGSÅ: Ulik prislapp på forureining

Kartlegg skadeomfanget
Forskarane er no i full sving med å behandle resultata frå undersøkinga for å finne ut om forureininga i danske heimar er skadeleg for lunger og hjerte. Sot frå stearinljos og frå matlaging inneheld nemleg såkalla ultrafine partiklar som er så små at dei kan trenge inn i cellene i kroppen.

LES OGSÅ: Dårleg luft vil drepa millionar kvart år

Forureining frå brødristar
Den danske undersøking viste at i heimar der det blei brent stearinljos, stod ljosa for nesten to tredelar av den samla innandørs forureininga. Matlaging og risting av brød i brødristar var også store bidragsytarar til forureininga.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.46

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE