Faktaboks

Amal Aden

Fødd i Somalia, og kom til Noreg i 1996

Forfattar, føredragshaldar og fast spaltist i Dag og Tid.

Amal Aden er eit pseudonym.

Har gjeve ut fem bøker om mellom anna integrering, likestilling og homofili.

Mottakar av Zola-prisen 2010, Buskerud fylkeskommunes likestillingspris i 2010 og Amnesty-prisen i 2012.

LES FAKTALUKK FAKTA

Korleis har du kome dit du er i dag?

– Eg har kome hit eg er i dag med hardt arbeid, vener og nettverk. 

Kva drøymde du om som 18-åring?

– Som 18-åring hadde eg få draumar. 

LES OGSÅ: Små steg for endring

Kva bok har påverka deg mest?

– Boka som har påverka meg mest er Stephane Hessels bok Bli sint.

Kven er dine største forbilde? Og kvifor?

– Mitt største forbilde er Gro Harlem Brundtland, på grunn av hennar innsats for likestillinga.

Kva meining har ordet feminisme for deg?

– For meg er feminisme fridom. 

LES OGSÅ: Heilgrøne Hanna

Er du ein feminist?

– Ja.

Har du nokre gong møtt utfordringar som kvinne i din bransje?

– Som forfattar og foredragshaldar har eg ikkje møtt utfordringar fordi eg er kvinne.

LES OGSÅ: – For menn flest

Er det noko du skulle ynskje du kunne?

– Eg skulle ynskje eg kunne påverke fleire til å ta sjølvstendige avgjerde i livet.

Kva gjer deg lukkeleg i kvardagen?

– Familien min gjer meg lukkeleg i kvardagen.

Kva er dine beste tips til ungdom som vil lukkast i din bransje?

– Tru på deg sjølv og arbeid hard.

LES OGSÅ: – Som kvinne er det vanskeleg å tørre å vera upopulær

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.45
ANNONSE